Arhiva vijesti

Nakon uspjeha voditeljice projekta prof. dr. sc. Blaženke Divjak i doktorandice Antonije Bralić na konferenciji 9th EDEN Research Workshop, održanoj u listopadu 2016. godine, te sudjelovanju na virtualnom događaju 2016 European Distance Learning Week, koji je objedinio niz predavanja na temu razvoja vještina učenja, podučavanja, obrazovnih politika i digitalizacije, rad ovih dviju znanstvenica bit će prezentiran u obliku webinara u sklopu projekta MOONLITE.

Objavljeno: 25.05.2017, 12:27

U skladu sa svjetskim trendovima, i na Fakultetu organizacije i informatike razvija se područje analitike učenja. S tim je ciljem unatrag dvije godine osnovana istraživačka grupa za analitike učenja koju vodi voditeljica projekta, prof. dr. sc. Blaženka Divjak. 

Objavljeno: 24.04.2017, 11:04

Voditeljica projekta, prof. dr. sc. Blaženka Divjak, sudjelovala je na 7. Međunarodnoj konferenciji o analitici učenja i znanju (7th International Learning Analytics and Knowledge Conference, LAK 2017) gdje je prezentirala dva rada vezana uz strateško odlučivanje u visokom obrazovanju, a koji su vezani uz projekt Higher Decision.

Objavljeno: 28.03.2017, 14:42

Članica projektnog tima dr. sc. Ana Čorić Samaradžija sudjelovala je na konferenciji INTED2017 (11th annual International Technology, Education and Development Conference), koja se održavala  od 6. od 8. ožujka 2017. godine u Valenciji, Španjolska.

Objavljeno: 23.03.2017, 15:06

Svako dobro, ugodne i sretne blagdane te uspješnu i ispunjenu 2017. godinu želi vam tim projekta HigherDecision!

Objavljeno: 21.12.2016, 14:49

Pages