Arhiva vijesti

Pozivamo sve kandidate koji su 2015./2016. akademske godine podnijeli prijavu za doktorski studij “Informacijske znanosti” na Fakultetu organizacije i informatike, Sveučilišta u Zagrebu da se prijave za istraživačku stipendiju kojom se pokrivaju troškovi navedenog doktorskog studija u visini od 50.000,00kn.

Objavljeno: 02.10.2015, 20:55

Od 21. do 24. srpnja 2015. godine u organizaciji Sveučilišta Las Palmas de Gran Canaria održana je 9. međunarodna konferencija o e-učenju s ciljem rasprave i pronalaženja odgovora na aktualna tehnička i ostala pitanja e-učenja.

Objavljeno: 10.09.2015, 09:01

Voditeljica projekta, prof. dr. sc. Blaženka Divjak sudjelovala je 24. lipnja 2015. godine na radionici Designing and carrying out effective assessment, koju je u Birminghamu održao profesor David Carless sa Sveučilišta Hong Kong.

Objavljeno: 10.09.2015, 08:35

U četvrtak, 9. srpnja 2015. godine započela je radionica "Strategic planning within higher education" koja se održava u sklopu početka projekta HigherDecision. U nastavku vijesti možete pogledati slike s prve radionice.

Objavljeno: 09.07.2015, 16:07

Na Faklutetu organizacije i informatike u Varaždinu će od 9. do 11. srpnja 2015. godine biti održana radionica Strategic planning within higher education.

Objavljeno: 08.07.2015, 13:41

Pages