Arhiva vijesti

Na Fakultetu organizacije i informatike od 1989. godine održava se konferencija Central European Conference on Information and Intelligent Systems (CECIIS), a ove godine konferencija doživljava svoje 28. izdanje. Konferencija će se održati na FOI-ju od 27. do 29. rujna 2017. godine.

Objavljeno: 21.09.2017, 14:19

Katarina Pažur Aničić, mlada istraživačica na projektu, u petak 1. rujna 2017. godine obranila je doktorski rad s pohvalom summa cum laude.

Objavljeno: 04.09.2017, 17:17

Jedan od ciljeva projekta Higher Decision razvoj je metodologije za evaluaciju učinaka strateških odluka te je jedan od koraka u ostvarenju tog cilja aktivnost A4.2. Razvoj matematičkog modela kauzalnosti. Razvojem projekta i kontinuiranim istraživanjem područja težište ovog cilja prebačeno je na analitike učenja koje se intenzivno razvijaju u posljednjih nekoliko godina te su se pokazale korisnima u modeliranju evaluacije strateških odluka. 

Objavljeno: 14.07.2017, 13:14

Na konferenciji EDEN održana je posebna sekcija na kojoj su predstavljeni projekti, tzv. synergy session, a u sklopu koje je predstavljen i projekt Higher Decision.

Objavljeno: 23.06.2017, 10:35

Projekt Higher Decision provodi se već dvije godine te je uspješno ušao u 3. godinu provođenja. 

Objavljeno: 21.06.2017, 12:14

Pages