Arhiva vijesti

U srijedu, 30. svibnja 2017. godine voditeljica projekta prof. dr. sc. Blaženka Divjak održala je webinar Student credits for MOOCs participation – A blended approach for traditional classrooms u sklopu projekta MOONLITE.

Objavljeno: 01.06.2017, 13:08

Član projektnog tima, Nikola Kadoić sudjelovao je 24.05.2017. godine na međunarodnom skupu MIPRO, predstavivši rad naslova Structuring e-Learning Multi-Criteria Decision Making Problems koji je nastao u koautorstvu s N. Begičević Ređep i B. Divjak, a koji je prezentiran u sklopu sekcije Računala u obrazovanju.

Objavljeno: 30.05.2017, 15:41

Nakon uspjeha voditeljice projekta prof. dr. sc. Blaženke Divjak i doktorandice Antonije Bralić na konferenciji 9th EDEN Research Workshop, održanoj u listopadu 2016. godine, te sudjelovanju na virtualnom događaju 2016 European Distance Learning Week, koji je objedinio niz predavanja na temu razvoja vještina učenja, podučavanja, obrazovnih politika i digitalizacije, rad ovih dviju znanstvenica bit će prezentiran u obliku webinara u sklopu projekta MOONLITE.

Objavljeno: 25.05.2017, 12:27

U skladu sa svjetskim trendovima, i na Fakultetu organizacije i informatike razvija se područje analitike učenja. S tim je ciljem unatrag dvije godine osnovana istraživačka grupa za analitike učenja koju vodi voditeljica projekta, prof. dr. sc. Blaženka Divjak. 

Objavljeno: 24.04.2017, 11:04

Voditeljica projekta, prof. dr. sc. Blaženka Divjak, sudjelovala je na 7. Međunarodnoj konferenciji o analitici učenja i znanju (7th International Learning Analytics and Knowledge Conference, LAK 2017) gdje je prezentirala dva rada vezana uz strateško odlučivanje u visokom obrazovanju, a koji su vezani uz projekt Higher Decision.

Objavljeno: 28.03.2017, 14:42

Pages