9. međunarodna konferencija o e-učenju

Objavljeno: 10.09.2015

Od 21. do 24. srpnja 2015. godine u organizaciji Sveučilišta Las Palmas de Gran Canaria održana je 9. međunarodna konferencija o e-učenju s ciljem rasprave i pronalaženja odgovora na aktualna tehnička i ostala pitanja e-učenja.

Voditeljica projekta, prof. dr. sc. Blaženka Divjak i suradnica na projektu, izv. prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep predstavile su rad projekta pod nazivom Strategic Decision Making Cycle in Higher Education: Case Study of E-learning. Također, u okviru konferencije predstavljen je i poster doktorandice na projektu Sanjane Buć te voditeljice, prof. dr. sc. Blaženke Divjak pod nazivom Innovation Diffusion Model in Higher Education: case Study of E-learning Diffusion