Najava seminara Analitike učenja i odlučivanje u visokom obrazovanju

Objavljeno: 09.11.2017

Jedan od rezultata projekta HigherDecision je organizacija seminara i radionica s ciljem ostvarivanja komunikacije s dionicima u visokom obrazovanju te informiranja o napretku istraživanja u sklopu projekta. 

Ove će se godine organizirati seminar naziva Analitike učenja i odlučivanje u visokom obrazovanju na Sveučilišnom računskom centru u Zagrebu 23. i 24. studenoga 2017. godine.

Seminar će biti posvećen analitikama učenja, disciplini koja se intenzivno razvija posljednjih nekoliko godina te se uspješno primjenjuje u analizi visokog obrazovanja te u kojoj je istraživački tim već ostvario zapažene rezultate i objavio radove na relevantnim međunarodnim konferencijama. U sklopu seminara bit će organizirana predavanja i radionice te će u petak biti održana doktorska sekcija na kojoj će doktorandi koji sudjeluju u projektu i čiji su mentori članovi projektnog tima prezentirati svoja istraživanja.

Program seminara, opis radionica i registracije za prijavu sudjelovanja dostupni su na ovoj poveznici