Objava rada u časopisu TEM Journal

Objavljeno: 05.03.2019

U veljači 2019. godine objavljen je novi broj časopisa TEM Journal u sklopu kojeg je objavljen članak Preparing Students for the Era of the General Protection Regulation (GDPR) na čijem je radu sudjelovao i član  projektnog tima dr. sc. Nikola Kadoić.

Članak možete pročitati u kategoriji Rezultati 4. godine ili na službenoj stranici časopisa