Objavljen rad Key Factors of an Organization’s Environment for the Acquisition and Assimilation of an Innovation

Objavljeno: 06.07.2018

Rad Key Factors of an Organization’s Environment for the Acquisition and Assimilation of an Innovation autorica S. Buć i B. Divjak objavljen je u novom broju časopisa Journal of Information and Organizational Sciences (JIOS). 

Sanjana Buć je doktorandica u okviru projekta te je ovaj rad vezan uz njezino doktorsko istraživanje u kojem se bavi difuzijom inovacija (diffusion of innovation), odn. proučavanjem širenja i prihvaćanja inovacije u određenim područjiima. U radu se autorice bave utjecajnim čimbenicima okoliša organizacije u inicijalnoj procesu difuzije invovacija, a rad se temelji na kvalitativnom istraživanju provedenom na dvije skupine stručnjaka, od čega je jedna skupina stručnjaka iz područja visokog obradovanja, a druga iz područja gospodarstva. 

Rad možete pročitati na službenoj stranici časopisa JIOS te u kategoriji Rezutati. 4. godine