Održan seminar Analitike učenja i odlučivanje u visokom obrazovanju

Objavljeno: 01.12.2017

Kao što je bilo i najavljeno, dana 23. i 24. studenoga 2017. godine održan je seminar Analitike učenja i odlučivanje u visokom obrazovanju na Sveučilišnom računskom centru Sveučilišta u Zagrebu. 

Seminar je otvorila voditeljica projekta prof. dr. sc. Blaženka Divjak predstavivši projekt.

Održavanje seminara i radionica izvrstan je način za komunikaciju s dionicima u visokom obrazovanju te za predstavljanje rezultata ostvarenih u okviru projekta. Projekt HigherDecision sada je u trećoj godini provedbe te su do sada ostvareni zapaženi rezultati.

Na ovogodišnjem seminaru naglasak je bio na analitikama učenja. Predavači su polaznicima predstavili analitike učenja te pokazali zašto je ta relativno nova disciplina korisna u analizi visokog obrazovanja te kako se na temelju podataka koji nastaju tijekom interakcije korisnika (studenta) i elemenata obrazovnog sustava (korištenje sustava za upravljanje učenjem, statistički podaci o prolaznosti nekog predmeta i sl.) mogu poboljšati učenje i poučavanje. Također je pokazano kako već postojeći mehanizmi (višekriterijsko odlučivanje i modeli zrelosti) mogu doprinijeti razvoju obrazovanja.

Sve prezentacije sa seminara dostupne su na poveznici: http://higherdecision.foi.hr/hr/materijali-seminar-2017