Radionica o strateškom planiranju u visokom obrazovanju

Objavljeno: 08.07.2015

Na Faklutetu organizacije i informatike u Varaždinu će od 9. do 11. srpnja 2015. godine biti održana radionica Strategic planning within higher education.

Radionica će biti održana u okviru projekta Razvoj metodološkog okvira za strateško odlučivanje u visokom obrazovanju - primjer implementacije otvorenog učenja i učenja na daljinu (HigherDecision) voditeljice prof. dr. sc. Blaženke Divjak, a koji financira Hrvatska zaklada za znanost.

Cij projekta je razviti  metodološki okvir donošenja strateških odluka u visokom obrazovanju i praćenje njihove provedbe te primjeniniti, prilagoditi i provjeriti dane metodologije na primjeru implementacije odluke o uvođenju otvorenog učenja i učenja na daljinu. Prva je komponenta projekta pretežno teorijske naravi, a druga predstavlja primijenjeno istraživanje koje rezultira konkretnim rezultatima kao što su nacionalno izvješće o e-spremnosti, preporuke o uvođenju e-učenja na nacionalnoj i institucijskoj razini te model kurikuluma za program otvorenog učenja i učenja na daljinu.

Projekt je interdisciplinaran, a osim stručnjaka s Fakulteta organizacije i informatike, uključuje i priznate suradnike s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Sveučilišnog računskog centra (SRCE), Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, sudionike iz privrede (Institut IGH d.d.) te priznate svjetske stručnjake sa Sveučiliša u Edinburgu (prof. dr. sc. Jeffrey Haywood) i u Leuvenu (prof. dr. sc. Wim Van Petegem).

Očekuje se radionicom razmijeniti znanja o strateškom planiranju u visokom obrazovanju s posebnim naglaskom na implementaciju e-učenja, otvorenog učenja i učenja na daljinu, proučiti uspješne primjere strateškog planiranja međunarodnih projektnih partnera - KU Leuven i Sveučilište u Edinburghu, izraditi detaljne istraživačke planove za četiri istraživačke teme projekta te započeti s prvim istraživanjima doktorskih studenata uključenih u projekt.