Sudjelovanje na konferenciji Economic and Scientific Conference

Objavljeno: 19.11.2018

U razdoblju od 15. do 16. studenog 2018. godine u Lisabonu je održana 35. međunarodna konferencija Scientific Conference on Economic and Social Development - "Sustainability drom Economic and Social Perspective" kojoj je prisustvovao član projektnog tima dr. sc. Nikola Kadoić.

Na konferenciji je predstavljen rad naziva "Analysis of ICT students' LMS engagement and success" koji su u koautrstvu napisali dr. sc. Dijana Oreški, docentica na Fakultetu organizacije i informatike, i dr. sc. Nikola Kadoić. Rad se bavi analitikama učenja, odn. proučava može li se na temelju podataka koje studenti generiraju koristeći sustave za upravljanje učenjem (eng. learning management system - LMS) predvidjeti akademska uspješnost studenata. Iako rad nije dao odgovor na postavljeno pitanje o predviđanju uspješnosti studenata, otkriveni su neki drugi uzorci koji daju uvid u ponašanje studenata. 

Konferenciji je pristutvovalo dvjestotinjak sudionika, a predstavljeno je 70 radova.

Više o konferenciji možete pročitati na službenim stranicama, a sam rad možete pročitati u kategoriji Rezultati 4. godine