D1.2. Izvještaj o rezultatima kvalitativnog istraživanja