D14.7.5 Metodologija procjene e-spremnosti – case study za RH