D14.8.1. Izvještaj o sudjelovanju na konferenciji EDEN 2017