D2.3. Metodologija donošenja strateških odluka u VO