D3.3. Model procjene zrelosti organizacijeinstitucije i uspješnosti primjene strategije