M2.1. Validirana metodologija donošenja strateških odluka u VO