Prijave za seminar - Strateško planiranje u visokom obrazovanju

"Strateško planiranje u visokom obrazovanju"

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu

Cvite Fiskovića 5, 21000 Split

5. - 6. srpnja 2016.

1Osobni podaci:

2Sudjelovat ću na seminaru: