Radionica - Metodološki okvir za strateško odlučivanje u visokom obrazovanju

 

Četvrtak, 23. 05. 2019.

09:00 - 10:00

Prof. dr. sc. Blaženka Divjak
Ministrarstvo znanosti i obrazovanja

15:00 - 17:00

Izv. prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep, Dr. sc. Nikola Kadoić
Fakultet organizacije i informatike, Sveučilište u Zagrebu

17:00 - 19:00

Dr. sc. Sanjana Buć
PDM Savjetovanje d.o.o.

17:00 - 19:00

Doc. dr. sc. Katarina Pažur Aničić
Fakultet organizacije i informatike, Sveučilište u Zagrebu

17:00 - 19:00

Valentina Đurek, univ. spec. oec
Grad Zabok

Petak, 24. 05. 2019.

09:00 - 10:30

Dr. sc. Nikola Kadoić
Fakultet organizacije i informatike, Sveučilište u Zagrebu

09:00 - 10:30

Izv. prof. dr. sc. Valentina Kirinić
Fakultet organizacije i informatike, Sveučilište u Zagrebu

09:00 - 10:30

Antonia Bralić, mag. oec.
LinkedIn

09:00 - 10:30

Mr. sc. Sandra Kučina Softić
Sveučilišni računski centar, Sveučilište u Zagrebu