Seminar - Strateško planiranje u visokom obrazovanju

 

Utorak, 05. 07. 2016.

12:00 - 12:30

Prof. dr. sc. Blaženka Divjak
Fakultet organizacije i informatike, Sveučilište u Zagrebu

12:30 - 14:00

Prof. dr. sc. Vjeran Strahonja
Fakultet organizacije i informatike, Sveučilište u Zagrebu

14:00 - 14:30

14:30 - 16:00

Prof. dr. sc. Tihomir Hunjak
Fakultet organizacije i informatike, Sveučilište u Zagrebu

Srijeda, 06. 07. 2016.

09:00 - 10:15

Izv. prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep
Fakultet organizacije i informatike, Sveučilište u Zagrebu

10:15 - 10:30

10:30 - 11:30

Izv. prof. dr. sc. Maja Ćukušić
Ekonomski fakultet, Sveučilište u Splitu

11:30 - 12:30

Prof. dr. sc. Andrina Granić
Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu

12:30 - 13:30

13:30 - 14:45

Prof. dr. sc. Blaženka Divjak
Fakultet organizacije i informatike, Sveučilište u Zagrebu

14:45 - 15:00