Seminar - Analitike učenja i odlučivanje u visokom obrazovanju

 

Četvrtak, 23. 11. 2017.

09:00 - 09:30

Prof. dr. sc. Blaženka Divjak
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

09:30 - 12:00

Izv. prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep, Nikola Kadoić, mag. inf., Valentina Đurek, univ. spec. oec.
Fakultet organizacije i informatike, Sveučilište u Zagrebu

12:00 - 13:00

13:00 - 14:30

Izv. prof. dr. sc. Valentina Kirinić, dr. sc. Katarina Pažur Aničić
Fakultet organizacije i informatike, Sveučilište u Zagrebu

14:30 - 15:00

15:00 - 16:00

Prof. dr. sc. Andrina Granić
Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu

Petak, 24. 11. 2017.

09:00 - 11:00

Prof. dr. sc. Diana Šimić, Darko Grabar, mag. inf.
Fakultet organizacije i informatike, Sveučilište u Zagrebu

11:00 - 11:30

11:30 - 12:30

Dr. sc. Marcel Maretić
Fakultet organizacije i informatike, Sveučilište u Zagrebu

12:30 - 13:30

13:30 - 16:30

Antonia Bralić, Mišo Džeko, Valentina Đurek, Tea Mijač