Seminar

UTORAK

05.07.2016.

12:00 - 12:30

Otvorenje seminara

Uvod u temu seminara Strateško planiranje u visokom obrazovanju

Prof. dr. sc. Blaženka Divjak, Fakultet organizacije i informatike, Sveučilište u Zagrebu

12:30 - 14:00

Prof. dr. sc. Vjeran Strahonja, Fakultet organizacije i informatike, Sveučilište u Zagrebu

14:00 - 14:30

Pauza

14:30 - 16:00

Prof. dr. sc. Tihomir Hunjak, Fakultet organizacije i informatike, Sveučilište u Zagrebu

SRIJEDA

06.07.2016.

09:00 - 10:15

Izv. prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep, Fakultet organizacije i informatike, Sveučilište u Zagrebu

10:15 - 10:30

Pauza

10:30 - 11:30

Izv. prof. dr. sc. Maja Ćukušić, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Splitu

11:30 - 12:30

Prof. dr. sc. Andrina Granić, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu

12:30 - 13:30

Pauza za ručak

13:30 - 14:45

Prof. dr. sc. Blaženka Divjak, Fakultet organizacije i informatike, Sveučilište u Zagrebu

14:45 - 15:00

Pauza za ručak

15:00 - 16:00

Panel diskusija: Izazovi strateškog planiranja na hrvatskim visokim učilištima