Predstavljeni rezultati tehničkog audita akutnih bolničkih zdravstvenih ustanova

Objavljeno: 01.10.2018

Laboratorij za analitiku učenja i akademsku analitiku i Laboratorij za strateško planiranje i odlučivanje Fakulteta organizacije i informatike sudjelovali izradi rezultata tehničkog audita zdravstvenih ustanova. 

Na Ministarstvu zdravstva 29. rujna 2018. godine predstavljeni su rezultati tehničkog audita akutnih bolničkih zdravstvenih ustanova i rangiranje 40% najuspješnijih bolnica za tri kategorije indikatora. Predstavljanje su vodili državni tajnik u Ministarstvu zdravstva prim. Željko Plazonić, dr. med., v.d. ravnateljica Agencije za akreditaciju i kvalitetu u zdravstvu i socijalnoj skrbi Nina Bončić-Mijatović, dipl.iur. i pomoćnica v.d. ravnateljice prof. dr. sc. Jasna Mesarić. 

Tehnički audit i rangiranje bolničkih zdravstvenih ustanova provedeni su u okviru projekta Svjetske banke koji vodi Ministarstvo zdravstva, a za provedbu ovog dijela projekta zaduženi su Agencija za akreditaciju i kvalitetu u zdravstvu i socijalnoj skrbi i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. 

Metodologiju oblikovanja kompozitnog indikatora temeljenu na AHP metodi razvio je Fakultet organizacije i informatike na kojem su provedeni i analiza podataka i rangiranje bolnica. Na projektu je radila voditeljica Laboratorija za analitiku učenja i akademsku analitiku prof.dr.sc. Diana Šimić te voditeljica Laboratorija za strateško planiranje i odlučivanje izv. prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep te suradnik Laboratorija Nikola Kadoić, mag. inf. 

Ovo je prva takva primjena metode za višekriterijsko odlučivanje AHP u zdravstvenom sustavu u Hrvatskoj uz poseban naglasak da je razvijena i  primijenjena metodologija oblikovanja kompozitnog indikatora temeljena na AHP metodi.

Preuzeto s: https://www.foi.unizg.hr/hr/novosti/predstavljeni-rezultati-tehnickog-audita-akutnih-bolnickih-zdravstvenih-ustanova.