Prezentiran rad na konferenciji INTED 2019

Objavljeno: 01.04.2019

U razdoblju od 11. do 13. ožujka 2019. u Valenciji, Španjolska, održala se konferencija INTED 2019, 13th annual International Technology, Education and Development Conference

Na konferenciji je prezentiran rad članice projektnog tima doc. dr. sc. Katarine Pažur Aničić napisan u koautorstvu s izv. prof. dr. sc. Renatom Mekovec naziva Prototype testing: Implementation and analysis of student self-assessment and peer-assessment. Sažetak i više informacija o konferenciji dostupni su na ovoj poveznici.