D 7.1. Rezultati kvalitativne analize o budućim potrebama za e-kompetencijama