D14.11.5. Pregled literature (dio doktorske disertacije A. Bralić), uz A11.2