D14.8.1. Izvještaj o sudjelovanju na konferenciji LAK2017