D2.1 Izvještaj o karakteristikama strateških odluka