Istraživački tim

Voditeljica projekta: Prof.dr.sc. Blaženka Divjak

Adresa: Sveučilište u Zagrebu,Fakultet organizacije i informatike; Pavlinska 2; 42000 Varaždin

E-pošta: blazenka.divjak@foi.hr

Telefon: +385 42 390-842

Mrežna stranica: Blaženka Divjak

Prof.dr.sc. Blaženka Divjak od lipnja 2017. godine obnaša funkciju ministrice znanosti i obrazovanja u Vladi Republike Hrvatske. Prije toga bila je redovita profesorica u trajnom zvanju iz polja matematike i znanstvena savjetnica iz polja informacijskih znanosti na Fakultetu organizacije i informatike (FOI), Sveučilišta u Zagrebu.

U periodu od 2011.-2014. obnašala je dužnost prorektorice za studije i studente Sveučilišta u Zagrebu. Pored istraživanja u matematici, istražuje i teme vezane uz strateško planiranje u visokom obrazovanju, edukacijske tehnologije i analitike učenja.

Članica je Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih resursa RH i Upravnog odbora Europske mreže za pristup visokom obrazovanju (EAN). Autorica je 10 knjiga i preko 80 znanstvenih i stručnih članaka. Posebno se zalaže za jednake pristup obrazovanju za sve skupine studenata.