Upotreba LMS aktivnosti i resursa kao aspekt kvalitete e-predmeta

" Upotreba LMS aktivnosti i resursa kao aspekt kvalitete e-predmeta"

Sveučilišni računski centar - Srce

Josipa Marohnića 5, 10000 Zagreb

18. veljače 2019. u 9:00 sati