Sudjelovanje na konferenciji ICCSIT 2018

Objavljeno: 08.01.2019

U razdoblju od 21. do 23. prosinca 2018. godine u Parizu je održana 11. konferencija International Conference on Computer Science and Information Technology (ICCSIT 2018) na kojoj su sudjelovale izv. prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep i Valentina Đurek.

Ova se konferencija održava od 2008. godine te pokriva područja od umjetne inteligencije i obrade prirodnog jezika do bioinformatike i e-upravljanja. Na konferenciji je predstavljen rad „Methodology for developing digital maturity model of HEI“ koji je napisan u koautorstvu V. Đurek, N. Begičević Ređep i N. Kadoića, a koji će biti objavljen u časopisu Journal of Computers.

Više informacija o konferenciji dostupno je na službenim stranicama konferencije.