Prijave za seminar - Analitike učenja i odlučivanje u visokom obrazovanju

"Analitike učenja i odlučivanje u visokom obrazovanju"

Sveučilišni računski centar - Srce

Josipa Marohnića 5, 10000 Zagreb

23. - 24. studenoga 2017.

1Osobni podaci:

2Sudjelovat ću na seminaru: