Istraživački tim

Voditeljica projekta: Prof.dr.sc. Blaženka Divjak

Adresa: Sveučilište u Zagrebu,Fakultet organizacije i informatike; Pavlinska 2; 42000 Varaždin

E-pošta: blazenka.divjak@foi.hr

Telefon: +385 42 390-842

Mrežna stranica: Blaženka Divjak

Prof. dr. sc. Blaženka Divjak od lipnja 2017. godine je na poziciji ministrice znanosti i obrazovanja u Vladi Republike Hrvatske. Prethodno je bila zaposlena kao redovita profesorica u trajnom zvanju iz polja matematike i znanstvena savjetnica iz polja informacijskih znanosti na Fakultetu organizacije i informatike (FOI) Sveučilišta u Zagrebu.

U periodu od 2011.-2014. obnašala je dužnost prorektorice za studije i studente Sveučilišta u Zagrebu. Pored istraživanja u matematici, istražuje i teme vezane uz strateško planiranje u visokom obrazovanju, edukacijske tehnologije i analitike učenja.

Bila je članica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala RH i Nacionalne skupine za socijalnu dimenziju u visokom obrazovanju. Autorica je 10 knjiga i preko 80 znanstvenih i stručnih članaka. Vodila je 14 nacionalnih i međunarodnih znanstvenih i razvojnih projekata na razini projekta/radnog paketa (zProjekti, HRZZ, Tempus, FP7, ESF, IPA, LLP, Eureka) te je kao istraživačica sudjelovala u još 16 projekata. Posebno se zalaže za jednak pristup obrazovanju za sve skupine studenata.