Prva godina projekta (1.6.2015. - 31.5.2015.)

A1.4. Oblikovanje metodologije za prepoznavanje i istraživanje problema u VO  8 - 10
A1.3. Razvoj konačnog modela difuzije inovacija  8 - 10
A1.2. Provođenje studije s ekspertima (delphi/fokus grupa/tehnika nominalne grupe)  5 - 7 Rezultat
A1.1. Razvoj općenitog koncepta modela difuzije inovacija  2 - 4
A2.3. Izgradnja metodologije donošenja strateških odluka u VO (AHP/ANP-BOCR mreža) (1)  10 - 12
A2.2. Unaprjeđenje i kombiniranje postojećih metoda za odlučivanje  6 - 8 Rezultat
A2.1. Analiza situacije – istraživanje problema odlučivanja i postojećih metoda za odlučivanje; analiza primjenjivosti postojećih metoda za odlučivanje  3 - 5 Rezultat
A3.3. Razvoj modela procjene zrelosti organizacije/institucije i uspješnosti primjene strategije (1)  9 - 12
A3.2. Izrada dokumentacije za dokazivanje razine sposobnosti za svaki kriterij  6 - 8 Rezultat
A3.1. Definiranje kriterija za procjenu razine organizacijske sposobnosti za provedbu i praćenje strateške odluke  3 - 5 Rezultat
A4.2. Razvoj matematičkog modela kauzalnosti (1)  10 - 12
A4.1. Analiza problema strateškog odlučivanja u VO s aspekta evaluacije učinaka  6 - 8
A5.2. Priprema istraživačkog instrumenta (1)  11 - 13
A5.1. Razvoj metodologije procjene e-spremnosti  8 - 10 Rezultat
A6.1. Istraživanje e-kompetencija budućih učitelja i nastavnika, (studija slučajeva, kvalitativna analiza)  10 - 12 Rezultat
A7.1. Istraživanje buduće potrebe za e-kompetencijama (studija slučajeva, kvalitativna i istraživanja)  10 - 12 Rezultat
A11.1. Selekcija studenta doktorskog studija za rad na temi izrade Modela kurikuluma za program otvorenog učenja i učenja na daljinu temeljenog na ishodima učenja/kompetencijama  10 - 12
A14.10. Kontinuirani istraživački rad na rezultatima u cilju 1 i cilju 2 (1)  9 - 12
A14.8. Diseminacija rezultata projekta na konferencijama i skupovima (1)  4 - 12
A14.7. Izrada diseminacijskih materijala o rezultatima projekta za prijenos znanja (1)  1 - 12 Rezultat
A14.6. Izrada web stranice  3 - 5
A14.5. Edukacije u inozemstvu za članove projektnog tima (1)  1 - 6
A14.4. Nabava opreme (hardver i softver) i nužne literature (1-2)  7 - 12
A14.4. Nabava opreme (hardver i softver) i nužne literature (1-1)  1 - 3
A14.3. Trodnevni seminar uz gostovanje vanjskih eksperata – state of the art istraživačkih tema  2 - 4 Rezultat
A14.2. Početni sastanak  1