O projektu

Naslov projekta:
Razvoj metodološkog okvira za strateško odlučivanje u visokom obrazovanju - primjer implementacije otvorenog učenja i učenja na daljinu - HigherDecision
Izvor financiranja:
Broj projekta:
IP-2014-09-7854
Akronim:
HigherDecision
Trajanje:
4 godine (1.6.2015. do 31.5. 2019.)

Visoko obrazovanje (VO) ima ključnu ulogu u razvoju ljudskih potencijala te u gospodarskom i društvenom razvoju. Sustav i institucije visokog obrazovanja trebaju biti inovativne, strateški vođene i upravljane kako bi mogle kvalitetno ispunjavati svoju misiju. Stoga, donošenje odluka i praćenje njihove primjene u visokom obrazovanju postaje prvorazredno istraživačko i razvojno pitanje. Primarni istraživački cilj ovog projekta je razvoj cjelovite metodologije donošenja strateške odluke i praćenja njezine provedbe u VO.

Nadalje, u svijetu se broj korisnika online edukacije rapidno povećava, a postoje i brojna izvješća koja govore o digitalnoj spremnosti te upotrebi informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) u VO. Podatke o Hrvatskoj rijetko nalazimo u takvim analizama. Budući da je e-učenje rijetko sustavno uvođeno u VO u RH, uglavnom je izostao pozitivan utjecaj na kvalitetu obrazovanja. Tamo gdje strategije e-učenja postoje, izostaje analiza njihove provedbe. Istovremeno je dostupno dosta podataka u informacijskim sustavima koji prate VO u RH i oni se mogu koristiti za dubinske analize. Nema podataka o otvorenom učenju i učenju na daljinu u RH.

Definirane su dvije osnovne komponente projekta:

1Razvoj metodološkog okvira donošenja strateških odluka u visokom obrazovanju i praćenje njihove provedbe.

2Primjena, prilagodba i provjera dane metodologije na primjeru implementacije odluke o uvođenju otvorenog učenja i učenja na daljinu.

Prva je komponenta projekta pretežno teoretske naravi, a druga predstavlja primijenjeno istraživanje koje rezultira konkretnim rezultatima kao što su nacionalno izvješće o e-spremnosti, preporuke o uvođenju e-učenja na nacionalnoj i institucijskoj razini te model kurikuluma za program otvorenog učenja i učenja na daljinu.

Istraživanje je interdisciplinarno i povezuje društveno područje (višekriterijsko odlučivanje, IKT, strateško planiranje) i matematiku (matematičko modeliranje, kvantitativne metode u odlučivanju, kauzalne modele i teoriju grafova).

Istraživanje rješavanja strateških problema strukturirat ćemo kroz ciklus strateškog odlučivanja koji se sastoji od četiri faze:

  1. prepoznavanje i istraživanje problema - identificirat će se, unaprijediti i razviti metodologije kao što su procjena spremnosti, difuzija inovacija i sl.
  2. razvoj metodologije odlučivanja i donošenja odluke - istražit će se primjena i unapređenje metodologije višekriterijske analize odluka tako da omogući donošenje kvalitetnijih strateških odluka u VO.
  3. provedba i praćenje strateške odluke - istražit će se i identificirati ključni faktori koji utječu na uspješnost provedbe strateške odluke i njihove međuzavisnosti te razviti model za mjerenje zrelosti i uspješnosti implementacije strateških odluka u VO.
  4. evaluacija učinaka provedbe odluke - istražit će se mogući pristupi, a posebno evaluacija upotrebom strukturalne teorije kauzalnosti prema intepretaciji kauzalnosti J. Pearla koja se namjerava iskoristiti za detektiranje efekta primjene određenih odluka.

 

Paralelno s istraživanjem i razvojem metodološkog okvira provjeravat će se njegova primjena putem istraživanja studije slučaja (engl. case study research) na važnom problemu visokog obrazovanja, a to je implementacija e-učenja koje uključuje otvoreno učenje i učenje na daljinu.

Projekt donosi uravnotežen omjer teorijskih i primijenjenih istraživanja koja osiguravaju provjeru praktične vrijednosti teorijskih koncepata i modela. Iz tog razloga projektni je tim izrazito interdisciplinaran i čine ga znanstvenici i stručnjaci iz područja prirodnih i društvenih znanosti koji posjeduju i praktična iskustva u upravljanju i vođenju na visokim učilištima. Uspostavljena je i ravnoteža u zastupljenosti zrelih znanstvenika i studenta doktorskog studija. Suradnici na projektu dolaze s tri hrvatska sveučilišta i iz sveučilišnog centra Srce, a uspostavljena je i značajna međunarodna suradnja sa vrhunskim znanstvenicima sa University of Edinburg i KU Leuven.