Pregled rezultata projekta HigherDecision

Objavljeno: 31.05.2019

Osim u kategoriji Rezultati, rezultati projekta obljavljeni su i u brošuri. 

Brošura s rezultatima i informacijama o projektu može se preuzeti na ovoj poveznici: http://higherdecision.foi.hr/sites/default/files/HigherDecision_Pregled%20ostvarenih%20rezultata.pdf.